TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

 

AD SOYAD ADRES TEL, FAKS, e-mail: Giriş Tarihi
Prof. Dr. Engin Bermek Emekli

İstanbul Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı 

Çapa, İstanbul

İş: (212) 414 21 86-7

Ev: (216) 336 09 84

enginbermek@yahoo.gov

 

16.5.1990

Prof. Dr. Sina Gökçe Emekli

İstanbul Ü Tıp Fak.,

Biyofizik  Anabilim Dalı  

Çapa, İstanbul

İş: (212) 414 21 87

Ev: (212) 559 23 99

sgokce@istanbul.edu.tr

 

 

17.5.1990

Prof. Dr. Demir Tiryaki Emekli

İstanbul Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı 

Çapa, İstanbul

İş: (212) 414 21 87

Ev: (212) 241 00 73

tiryakid@istanbul.edu.tr

 

18.5.1990

Prof. Dr. Rüstem Nurten İstanbul Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,

Çapa, İstanbul

İş: (212) 414 21 87

Ev: (212) 264 22 17

nurtenr@istanbul.edu.tr

 

16.5.1990

Prof. Dr.M. Salih Çelik Emekli Ev: (412) 248 84 40 mscelik@dicle.edu.tr  

16.5.1990

Prof. Dr. Çiğdem Özesmi Emekli

Erciyes Ü Tıp Fak.,

Fizyoloji Anabilim Dalı,

Kayseri

İş: (352) 437 49 37

Ev: (352) 437 44 04

ozesmi@kaynet.com.tr

 

16.5.1990

Prof. Dr. İlhami Demirel Emekli Ev: (332) 323 3582

ilhdem@yahoo.com.tr

0 533 413 50 79

 

16.5.1990

Prof. Dr. Kıymet Salbaş Vefat Etti   17.5 1990
Prof. Dr. Sinan Önen Emekli

İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul

İş: (212) 414 30 69

Ev: (216) 325 19 96

sonen@istanbul.edu.tr

 

16.5.1990

 

Prof. Dr. Gürbüz Çelebi Emekli

Ege Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, İzmir

İş: (232) 343 26 64

Ev: (232) 234 45 84

Faks:0232 343 2664

gurcelebi@gmail.com

 

 

16.5.1990

Prof. Dr. Hamza Esen Osmangazi Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,

Eskişehir

İş:(222) 239 29 79/   4600

Ev: (222) 226 46 83

hesen@ogu.edu.tr

 

16.5.1990

Prof. Dr. Ayhan Songar Vefat Etti    
Prof. Dr. Abdurrahman Kaya Emekli İş: (412) 248 80 01/ 4434

kaya@dicle.edu.tr

 

16.5.1990

Prof. Dr. Süleyman Daşdağ Medeniyet Üniversitesi Tıp Fak. Biyofizik Ana Bilim Dalı Ev:    (412) 248 83 03

dasdag@dicle.edu.tr

05365782574

 

16.5.1990

 

 

 

Prof. Dr. Dr. Zülküf Akdağ Dicle Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,

Diyarbakır

İş:     (412) 248 80 01/4118

akdag@dicle.edu.tr

 

 

16.5.1990

Prof.Dr. Feyzan Akşen Emekli İş:     (412) 248 80 59

aksen@dicle.edu.tr

 

16.5.1990

Prof. Dr. Bora Barutçu İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,

Cerrahpaşa İstanbul

İş:     (212) 414 30 66

Ev:    (212) 503 04 93

Fax: 212-4143069

barutcu@istanbul.edu.tr

 

16.5.1990

Prof. Dr. Pekcan Ungan Emekli

Koç Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,

İstanbul

İş:

Ev:    (312) 436 83 59

Ev: 0212 3383128

pungan@ttmail.com

 

16.5.1990

Prof. Dr. Necla Öztürk Maltepe Ü, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul İş: 0212 4440620/2713

Ev: 0312 222 94 81

nozturk@hacettepe.edu.tr

 

16.5.1990

Doç. Dr. Rezzan Utkuçal Hacettepe Ü Tıp Fak.,

Biyofizik ABD, Ankara

İş.     (312) 305 1494/26

Ev:    (312) 240 27 98

rutcukal@hacettepe.edu.tr

 

16.5.1990

Doç. Dr. Babür Şahinoğlu Hacettepe Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara

İş: (312) 305 1494/20

babur@hacettepe.edu.tr

 

16.5.1990

Prof. Dr. Ülkü Çömelekoğlu Mersin Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,  Mersin

İş:324 341 28 15

ucomelek@yahoo.com

 

16.5.1990

Prof. Dr. Ferit Pehlivan Emekli

Ufuk Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara

Ev: 0312- 2176701 Ferit.Pehlivan@medicine. ankara.edu.tr

feritpehlivan@ttmail.com

 

16.5.1990

Prof. Dr. Nizamettin Dalkılıç Selçuk Ü Meram Tıp Fak.  Biyofizik Anabilim Dalı, Konya İş: 0332 223 71 28-7740

Faks:0332 323 2641

Ev: (332) 2651051

dalkilic@selcuk.edu.tr

 

16.5.1990

Prof.Dr.  Ziya Güner Vefat Etti    
Prof. Dr. Belma Turan Ankara Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara

İş:     (312) 310 30 10/386

Ev:     (312) 340 74 80

Fax:   310 63 70

belma.turan@medicine.ankara.edu.tr

 

 

16.5.1990

Doç.  Dr. Erhan Kızıltan   Başkent Ü Tıp Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı Ev:    (312) 440 32 76

Faks: 0372 261 0243

kiziltan@metu.edu.tr

 

16.5.1990

Dr. Ömer Hotomaroğlu Adresi bilinmiyor    

16.5.1990

Prof. Dr. Beki Kan Acıbadem Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul

İş:    0216 458 08 25

Ev:    (216) 302 45 31

Faks: (216) 348 05 85

bekikan@marmara.edu.tr

beki.kan@acibadem.edu.tr

 

16.5.1990

Prof. Dr. Gönül Sultuybek Cerahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı kanigur@istanbul.edu.tr  

18.12.1991

Prof. Dr. Nejat Dalay İstanbul Ü İstanbul Tıp Fak., Onkoloji Enstitüsü

Çapa, İstanbul

İş:     (212) 531 31 00

Faks: (212) 534 80 78

ndalay@yahoo.com

 

17.5.1990

Prof. Dr. Mahmut Çarin Florance Nightingale Hastanesi mahmut.carin@florance.com.tr 26.5.1992
Prof. Dr. Seralp Şener Emekli İş:     (284) 235 7641-1551

Ev:    (282) 263 15 06

Faks: (282) 262 21 80

seralp@trakya.edu.tr

 

18.12.1991

Prof. Dr. Osman Ziya Sayhan Emekli İş:     (216) 399 93 71

Ev:    (216) 339 39 27

Faks: (216) 399 62 !!

osayhan@superonline.com

 

25.5.1992

Dr. Serpil Babaoğlu Emekli   18.12.1991
Prof. Dr. Işıl Albeniz İstanbul Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,

Çapa, İstanbul

İş:     (212) 414 21 87

Ev:    (212) 672 20 05

ialbeniz@istanbul.edu.tr

 

18.5.1990

Doç.Dr. Handan Akçakaya İstanbul Ü İstanbul Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,

Çapa, İstanbul

İş:     (212) 414 21 87

Ev:    (212) 257 10 14

Faks: (212) 414 21 87

handanakca@yahoo.com

 

18.12.1991

Doç. Dr. Hülya Cabadak Marmara Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul

İş:     (216) 348 05 85

         (216) 414 47 31

Ev:    (216) 360 32 95

Faks: (216) 348 0585

hcabadak@yahoo.com

 

17.5.1990

Prof. Dr. Belgin Büyükakıllı Mersin Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Mersin İş:   (324) 341 2815

Fax: (324) 341 24 00

bbuyukakilli@mersin.edu.tr

 

16.5.1990

Prof. Dr. Ali Yılmaz Dicle Ü Fen Fak.,

Fizik Bölümü, Diyarbakır

 

İş:     (412) 248 84 57

 

18.5.1990

Prof. Dr. Feride Severcan 

 

 

Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyofizik AD

İş:     (312) 210 51 66

Faks: (312) 210 12 89

feride@metu. edu.tr

 

18.5.1990

Prof. Dr. İsmail Günay   Çukurova Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,  1330 Balcalı-Adana İş: (322) 338 71 05

Ev:   (322) 338 7374

Faks: (322) 338 65 72

igunay@cu.edu.tr

 

 

16.5.1990

Dr. Bilgehan Yılmaz Adresi bilinmiyor  

 

 

16.5.1990

Dr. Pelin Kaynak Adresi bilinmiyor  

 

 

16.5.1990

Dr. Vildan Civelek Adresi bilinmiyor    

16.5.1990

Prof.Dr. M. Ali Körpınar İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, 

Cerrahpaşa, İstanbul

İş:     (212) 588 48 00-2268

Faks: (212) 529 99 41

Ev:    (212) 560 53 13-

         (212) 529 97 97

korpinar@istanbul.edu.tr

 

16.5.1990

Prof.Dr. Meltem Ercan İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,

Cerrahpaşa, İstanbul

İş:     (212) 414 40 69

Ev:    (212) 542 64 43

meltem@istanbul.edu.tr

 

16.5.1990

Prof.Dr. Selmin Toplan

(Uruluer’)

İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,

Cerrahpaşa, İstanbul

İş:     (212) 588 48 00

Faks: (212) 529 99 42

Ev:    (216) 332 63 18

toplan@istanbul.edu.tr

 

16.5.1990

Doç Dr. Tevfik Gülyaşar Trakya Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,

Edirne

tgulyasar@trakya.edu.tr  

16.5.1990

Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, 

Cerrahpaşa, İstanbul

İş:     (212) 529 99 41

Faks: (212) 529 99 42

Ev:    (212) 211 71 51

akyolcu@istanbul.edu.tr

 

16.5.1990

Dr. Faruk Erdoğan Emekli Ev:    (212) 220 19 21 17.5.1990
Prof. Dr. Tunaya Kalkan Emekli Ev:    (212) 660 18 48

tunaya@istanbul.edu.tr

 

17.5.1990

 

Prof. Dr. Derviş Özçelik

 

İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,

Cerrahpaşa, İstanbul

İş:     0212 4143000/21157

        0212 414 3069

Faks: (212) 529 99 42

Ev:    (212) 505 39 69

 drozce@istanbul.edu.tr

derozce@yahoo.com

 

17.5.1990

 

 

 

 

Fiz. Dr. Kamil Temizyürek İstanbul Ü

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul

Ev:    (212) 248 54 22  

18.5.1990

Prof.Dr. Sami Aydoğan Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri aydogans@erciyes.edu.tr 16.5. 1990
Dr. Sadun Temuçin Adresi bilinmiyor   18.5.199
Prof.Dr. Meral Aşçıoğlu Erciyes Tıp Fizyoloji Kayseri meralasci@erciyes.edu.tr  

18.5.1990

Prof.Dr. Asuman Gölgeli Erciyes Tıp Fizyoloji Kayseri golgeli@erciyes.edu.tr  

18.5.1990

Prof. Dr. Meliha Terzioğlu Vefat etti    
Prof. Dr. Rasim Cicioğlu  

Vefat etti

 

   

09.10.1991

Prof. Dr. Ömer Yiğitbaş Trakya Ü Tıp Fak.,

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne

İş:     (284) 235 75 40  

09.10.1991

Dr. Gülden Yazıcıoğlu Adresi bilinmiyor   26.5.1992

 

Prof. Dr. Çetin Bolcal İstanbul Ü Fen Fak.,

Fizik Bölümü, İstanbul

İş:     (212) 511 84 80

c.bolcal@iku.edu.tr

 

Bilgi yok

Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu Akdeniz Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,  Antalya

İş:     (242) 227 69 94

Ev:    (242) 237 16 15

pakkiraz@akdeniz.edu.tr

 

26.5.1992

Prof. Dr. Cemil Sert Harran Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,  Diyarbakır

İş:     (412) 248 80 59

csert@harran.edu.tr

 

28.5.1992

Doç. Dr. Leman Yalçıntepe Güneştutar İstanbul Ü İstanbul Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,  

Çapa, İstanbul

İş:     (212) 414 21 87

Ev:    (212) 3975058

lemay@istanbul.edu.tr

 

26.5.1992

Dr. Macide Cantürk Yıldız Teknik Ü

Fen Edebiyat Fak.

İstanbul

İş:     (212) 224 50 00/1159

Ev:    (216) 327 35 37

canturk@yildiz.edu.tr

 

26.5.1992

Zafer Gürel Amerika zgurel@wisc.edu  

26.5.1992

Arş. Gör. Esra Balaban Gürel Adresi bilinmiyor Amerikada İş:     (212) 631 13 66

Ev:    (216) 339 17 95

 

26.5.1992

Dr.Bahire Küçükkaya Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,   İstanbul

İş: (216) 370 96 15/139

Ev: (216) 442 95 01

bahire2002@yahoo.com

 

29.5.1992

Dr. Tamer Yağcı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gebze-Kocaeli İş:    .(262) 641 23 00/510

Ev:    (216) 345 79 01

Faks: (262) 641 23 09

tyagci@fen.bilkent.edu.tr

 

26.5.1992

Bio. M. Sc. Metin Özalp İstanbul Ü İstanbul Tıp Fak.,

Nükleer Tıp Anabilim Dalı,  Çapa, İstanbul

İş:     (212) 532 55 90

Ev:    (212) 517 54 20

 

26.5.1992

Prof.Dr. Muhammed Bektaş İstanbul Ü İstanbul Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, 

Çapa, İstanbul

İş:     (212) 414 21 87

Ev:    (212) 551 36 71

muhbektas@hotmail.com

 

 

26.5.1992

Prof.Dr.Yusuf Caner Erciyes Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,   Kayseri

İş:     (352) 437 49 37

Ev:    (352) 437 68 38

canery@erciyes.edu.tr

 

26.01.1994

Prof. Dr. Ferhan Esen   Osmangazi Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,   Eskişehir

İş: (222) 239 29 79/4601

fesen@ogu.edu.tr

 

26.01.1994

Prof. Dr. Sevim Akyüz

 

Kültür üniversitesi İstanbul  

s.akyuz@iku.edu.tr

 

 

 

11.7.1994

 

Prof. Dr. Handan Tuncel

İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, 

Cerrahpaşa İstanbul

 

İş:    (212) 588 48 00-21873

Ev:    (212) 547 72 83

hntuncel@istanbul.edu.tr

handantun@superonline.com

 

11.7.1994

 

Doç. Dr. Birsen Durmuş

İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,  

Cerrahpaşa, İstanbul

İş:     (212) 414 30 69

Faks: (212) 414 30 69

Ev:    (216) 333 19 02

 

 

11.7.1994

 

Prof. Dr. Semra Özdemir

İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, 

Cerrahpaşa, İstanbul

İş:     (212) 414 30 69

Faks: (212) 414 30 69

Ev:    (212) 5709903

sozdemir712003@yahoo.

com

hsf@istanbul.edu.tr

 

11.7.1994

 

Doç. Dr. Ali Rıza Kızıler 

Tekirdağ Namık Kemal Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, 

İş:     (212) 588 48 00

Faks: (212) 529 99 42

Ev:    (216) 371 83 89

 

 

11.7.1994

 

 

Prof. Dr.Yunus Karakoç

 

 

Sağlık Bilimleri  Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyofizik Anabilim Dalı

Selimiye / Üsküdar

İstanbul

 

 

 

   Tel: 0216 346 36 38

   Fax:0216 346 36 40

dryunuskarakoc@yahoo.com

      yunus.karakoc@sbu.edu.tr

 

11.7.1994

 

Doç. Dr. Tulay Engizek

İstanbul Ü Fen Fak.,

Biyoloji Bölümü, İstanbul

İş:     (212) 520 62 66

Faks: (212) 519 08 34

Ev:    (212) 557 05 98

 

11.7.1994

 

Doç.Dr. Mustafa Demir

Cerahpaşa Tıp fakültesi demirm@istanbul.edu.tr  

22.08.1994

 

Doç. Dr. Yavuz Ensari

Vefat Etti    

22.08.1994

 

Arş. Gör. Dr. Fikret Uyar

Dicle Ü Fen-Edebiyat Fak.,

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

İş:     (412) 248 84 57

fuyar@dicle.edu.tr

 

22.08.1994

 

Arş. Gör. Dr. Birol Otludil

Dicle Ü Fen-Edebiyat Fak.,

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı,  Diyarbakır

İş:     (412) 373 60 63

birgulotl@dicle.edu.tr

 

22.08.1994

 

Prof. Dr. Nuhan Puralı

Hacettepe Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,   Ankara

İş:(312) 305 14 94/22

npurali@hacettepe.edu.tr

 

22.08.1994

 

Dr. Öğr. Ü. Özlem Demir

18 Mart Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,

Çanakkale

İş:     (212) 414 21 87

Ev:    (212) 259 02 60

ozlemsait@hotmail.com

 

 

22.08.1994

 

Prof. Dr. Nesrin Seyhan

Gazi Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,   Ankara

İş:     (312) 212 90 23

         (312) 214 10 00

Faks: (312) 213 43 38

nesrin@gazi.edu.tr

 

19.10.1994

 

Doç.Dr. Göknur Güler Öztürk

Gazi Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,   Ankara

İş: (312) 202 4604

Faks:0312 212 9023

ggulerozturk@gmail.com

gozturk@gazi.edu.tr

 

19.10.1994

Prof.Dr. Ayşe Canseven Gazi Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,   Ankara

İş: (312) 202 46 03

Faks: 0312 212 4647

canseven@gazi.edu.tr

 

19.10.1994

Dr. Süleyman Erdem Teker Adresi bilinmiyor    

19.10.1994

Prof.Dr. A.Nur Sayhan İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak.,

Biyolojik Bilimler Böl.

İstanbul

İş:     (212) 588 48 00

Ev:    (216) 339 39 27

nbuyru@yahoo.com

 

19.10.1994

 

Prof. Dr. İlhan Onaran

İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak.,

Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü   İstanbul

İş:     (212) 588 48 00

Faks: (212) 529 99 42

ilonaran@istanbul.edu.tr

 

19.10.1994

Prof. Dr. Yusuf Tan  Emekli    

06.12.1995

 

Arş. Gör. Dr. Çağatay Korkut

İstanbul Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,  

Çapa, İstanbul

İş:     (212) 635 11 53

Ev:    (212) 663 37 63

 

06.12.1995

 

 

Doç. Dr. Oya Orun

Marmara Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,    İstanbul

 

İş:     (216) 348 05 85

Ev:    (212) 288 31 25

Faks: (216) 414 47 31

oakalin@marmara.edu.tr

 

07.02.1996

 

 

Doç. Dr. Ayşe İnhan Garip

Marmara Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,    İstanbul

İş:     (216) 348 05 85

Ev:    (216) 316 50 57

Faks: (216) 348 05 85

aysein9@yahoo.com

 

07.02.1996

Arş. Gör. Betül H. Erzin Marmara Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,    İstanbul

İş:     (216) 348 05 85  

07.02.1996

Prof. Dr. Tammam Sipahi Trakya Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,    Edirne

İş:     (284) 235 76 41

tammam_sipahi@hotmail.com

tammam@trakya.edu.tr

 

07.02.1996

Prof. Dr. Ayşe Özer Marmara Ü Tıp Fak.,

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı,   İstanbul

İş:     (216) 414 47 37

Ev:    (216)  359 91 32

 

20.03.1996

Arş. Gör. Şükran Çiftçi Trakya Ü Tıp Fak.,

Nükleer Tıp Anabilim Dalı,  Edirne

İş:     (284) 235 76 42

Ev:    (284) 213 37 74

 

08.05.1996

Arş. Gör. Alev Ergülen Trakya Ü Tıp Fak.,

Nükleer Tıp ABD, Edirne

İş:     (284) 235 76 41

Ev:    (284) 235 71 42

 

 

08.05.1996

Arş. Gör. Sevil Hepgezer Trakya Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,    Edirne

İş:     (284) 235 76 41

Ev:    (284)  225 23 22

 

08.05.1996

Prof.Dr.Mustafa Emre (İteğin) Çukurova Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, 01330 Balcalı-Adana

İş:     (322) 338 60 59  

16.10.1996

Prof.Dr. Nurten Erdal Mersin Ü Tıp Fak.,

Biyofizik  Anabilim Dalı,     Mersin

İş: (324) 341 28 15/1008

Faks: (324) 341 24 00

nerdal@mersin.edu.tr

 

22.10.1997

Saliha İşsever TÜBİTAK Marmara Araştırma Anabilim Dalı,     Gebze-Kocaeli İş:     (262) 641 23 00

Faks: (262) 641 23 09

saliha@rigeb.gov.tr

16.10.1996

 

Neşe Kiremit Korkut Vefat etti    

16.10.1996

Dr.Yusuf Öztürk TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi  Gebze-Kocaeli İş:     (262) 641 23 00

Faks: (262) 641 23 09

16.10.1996

 

Prof. Dr. Tufan Mert Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,    01330 Balcalı-Adana

İş:     (322) 338 60 59

tufanmert@yahoo.com

 

 

15.11.1996

 

Doç. Dr. Aykut Pelit  Çukurova Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, 01330 Balcalı-Adana

İş:     (322) 338 60 59

apelit@cu.edu.tr

 

15.11.1996

Doç.Dr. Ayşe Demirkazık Cumhuriyet Ü Tıp Fak.

Biyofizik Anabilim Dalı, Sivas

İş:0336-2191010/2117

dmrkzk@yahoo.com

 

15.11.1996

Prof. Dr. Işıl Öcal  Çukurova Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, 1330 Balcalı-Adana

İş:     (322) 338 60 60/3472

Faks:0322 338 6572

isilocal@yahoo.com

 

15.11.1996

Dr.Sami Sarıbaş Neose Technologies Inc. Horsham, PA 19044, USA  

ssaribas@neose.com

15.11.1996

 

Prof.Dr. Aslıhan Tolun Boğaziçi Ü Biyoloji Bölümü, Genetik-İstanbul İş:     (212) 263 15 00

tolun@boun.edu.tr

 

15.11.1996

Prof.Dr. M.Emin Erdal Mersin Ü Tıp Fak.,

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 33160, Mersin

İş:     (324) 3412815-1003 Faks: (324) 3412400

merdal36@hotmail.com

merdal@mersin.edu.tr

 

15.11.1996

Doç.Dr. Dilek Kazan Marmara Araştırma Merkezi Enzim ve

Fermantasyon Teknolojisi Grubu 41470  Gebze-Kocaeli

İş:     (216) 348 0292/730

Faks: (216) 348 0293

dkazan@eng.marmara.edu.tr

 

22.10.1997

Esma Yolcu Ankara Ü Fen Fak., Biyoloji Bölümü

Mol.Biol.ABD Tandoğan

Ankara

İş:     (312) 212 67 20/1182

Faks: (312) 223 23 95

Yolcu@science.ankara.edu.tr.

 

22.10.1997

Dr. Sevnur Mandacı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi GMBAE  Gebze-Kocaeli İş:     (262) 641 23 00

Faks: (262) 641 23 09

sevnur@rigeb.gov.tr

 

22.10.1997

Dr. Uluhan Şili Adresi bilinmiyor    

22.10.1997

Prof.Dr. Altan Erarslan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi  Gen Mühendisliği

ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, Gebze-Kocaeli

İş:     (262) 641 23 00/ 4004

Ev:    (216) 441 43 27

Faks: (262) 641 23 09

kazan@rigeb.gov.tr

 

22.10.1997

Araş.Gör. Derya Kılıç Akdeniz Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, Antalya

İş:     (242) 227 43 43/ 330

Ev:    (242) 237 43 24

Faks: (242) 227 44 86

dkilic@ufuk.dab.akdeniz.edu.tr

 

22.10.1997

Doç. Dr. Şebnem Erçelen TÜBİTAK GMBAE   Gebze-Kocaeli İş:  (262) 641 23 00/4010

Faks: (262) 649 39 29

Sebnem.Ercelen@mam.gov.tr

sebnem@rigeb.gov.tr

 

22.10.1997

Doç.Dr. Neslihan Toyran Başkent U Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı

Ankara

 

İş:     (312) 210 10 00

toyran@metu.edu.tr

 

22.10.1997

       
Doç. Dr. Can Paksu Demirel Gaziantep Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı, 27310

İş: (342) 360 12 00/  3302

Faks: (342) 360 16 17

demirel@gantep.edu.tr

 

22.10.1997

Prof.Dr. Murat Ayaz Selçuk Ü  Selçuklu Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Konya İş: (0332) 2615000/40063

ayaz72@yahoo.com

 

22.10.1997

Doç. Dr. Kıvanç Ergen Zonguldak Karaelmas Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,  Kocaeli

 

 

İş: (262) 233 54 61-1700

Faks: (262) 233 54 61

Ev: (212) 555 54 26

kivance@yahoo.com

akergen@superonline.com

 
Prof.Dr. Cüneyt Göksoy

 

GATA Biyofizik Anabilim Dalı, Aşağı Eğlence, Ankara İş:(312) 304 36 41

Ev: (312) 323 03 29

Fax: (312) 304 36 48

cgoksoy@gata.edu.tr

 

24.06.1999

Doç. Dr. Serdar Demirtaş

 

GATA Biyofizik Anabilim Dalı, Aşağı Eğlence, Ankara İş:(312) 304 36 44

Ev: (312) 325 86 25

Fax: (312) 304 36 48

sdemir@gata.edu.tr

 

24.06.1999

Dr. Öğr. Ü. Cevdet Nacar Marmara Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,  Maltepe,İstanbul cevnacar@yahoo.com  

24.06.1999

 

Dr. Öğr. Ü. Devrim Öz Arslan Acıbadem Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,   İstanbul ozdevrim01@yahoo.com  

24.06.1999

Semra Aygün TÜBİTAK , Gen Mühendisliği PK 21, 41470 Gebze, Kocaeli İş: (262) 641 23 00/4022

Faks: (262) 646 39 29

aygun@rigeb.gov.tr

 

02.12.1999

Füsun Gümüşel TÜBİTAK GMBAE  PK 21 , 41470 Gebze, Kocaeli f.gumusel@penta.gyte.edu.tr  

02.12.1999

Prof.Dr. Mehmet Uğur Ankara Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,  Ankara İş:  (312) 310 30 10 / 337, 

Ev: (312) 468 24 41

mugur@dialup.ankara.edu.tr

 

09.12.1999

Dr. Ali Açıkgöz Selçuk Ü Meram Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,Konya 0312 335 80 40

Ev: (0312) 4265318

acikgozali@yahoo.com

 

31.01.2000

Prof. Dr. Asiye Nurten Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Ev: 0212-2642217

nurtena@istanbul.edu.tr

01.12.2000
 Dr. Sibel Kocaaslan Erciyes Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,  Kayseri İş:0352-4374901

Ev: 0352-2360104

sibel.kocaaslan@ikc.edu.tr

01.12.2000
Doç. Dr. Bahriye Sırav Gazi Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,  Dekanlık Binası, 4. Kat, Beşevler 06510, Ankar İş:0312-2141000-6941

Ev:0312-3446452

Fax:312-2134338

bahriyes@gazi.edu.tr

01.12.2000
Prof.Dr. Murat Pehlivan  Ege Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, 35100, Bornova, İzmir

 

İş:0232-3398020

0232 3904398

fax:0232-3398020

murat.pehlivan@ege.edu.tr

01.12.2000
Doç. Dr. Abdullah Ruhi Soylu Hacettepe Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,  06100, Sıhhiye, Ankara İş:0312-3100105

Ev:0313-3340574

fax:3041492

arsoylu@hacettepe.edu.tr

01.12.2000
Şükriye Yılmaz  Tıbbi Biyolojik Bilimler Böl. Genetik Anabilim Dalı, GETAM, Cerrahpaşa, İstanbul İş: 6965553

ev:6965553

Sukyilma@istanbul.edu.tr

01.12.2000
Doç.Dr. Pınar Mega Tiber Marmara U Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,  Başıbüyük, Maltepe, Istanbul pinarmet@yahoo.com 01.12.2000
B. Aysin Aroymak İstanbul Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,  34390, Çapa/İstanbul İş: (212) 414 21 87

Ev: (216) 373 72 94

aaroymak@hotmail.com

01.12.2000
Prof.Dr. Mehmet Dinçer Bilgin Adnan Menderes Ü Tıp Fak.,

Biyofizik Anabilim Dalı,  Aydın 09100

İş: 0256-2253166 ext:147

İş faks: 0256 212 3169

mdbilgin@yahoo.com

mdbilgin@adu.edu.tr

28.3.2001
Dr. Handan Boyar Etiler Sitesi, B2-2, 06330 Hipodrom, Ankara Ev Tel: 0312 2213129

e053797@metu.edu.tr

30.5 2001
Prof.Dr. Nadide Kazancı Ege Ü Fen Fak., Fizik Bölümü, 35100 Bornova, İzmir İş Tel: 0 232 388 18 92

kazanci@sci.ege.edu.tr

4.1.2002
Ar.Gör. Devrim Gökkaya  İstanbul Ü Fen Fak., Fizik Bölümü, Vezneciler, İstanbul İş Tel: 0 212 5118480/1328

gokkaya@istanbul.edu.tr

8.3.2002
Prof.Dr. Ramazan Bal

 

Fırat Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı Elazığ İş Tel:

ramazan.bal@excite.com

8.3.2002
Ayhan Ünlü Trakya Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Edirne 0284-2357641-1554

ayhan@trakya.edu.tr

24.9.2002
Doç.Dr. Mustafa Güven Çukurova Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, 01330 Balcalı-Adana 0322-388 6060-3473

guvenm@cu.edu.tr

24.9.2002
Doç. Dr. Başak Varol İstanbul Ü İstanbul Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,  34390, Çapa, İstanbul İs:0212-414 21 87

Ev: 0216-4116114

esin_basak@hotmail.com

24.9.2002
Doç.Dr. Hayrullah Köse   İş: 0256-2253166

hayrullahkose@yahoo.co.uk

22.11.2002
Sevgi Bayarı Hacettepe Ü Eğitim Fak. Fizik Böl. Beytepe, Ankara İş:312-2978606

Ev:312-2354867

bayari@hacettepe.edu.tr

19.9.2003
Demet Gülen ODTU- Fizik Bölümü, 06531, Ankara İş: 0 (312) 210 5060

dgul@metu.edu.tr

19.9.2003
Dr. Filiz Kokmaz Özkan Atılım Ü Mühendislik Fak.,  Ankara filiz_korkmaz@atilim.edu.tr 19.9.2003

 

 

Emre Koyuncu    ODTÜ,Biyolojik Bilimler Böl., 06531 Ankara İs:  0312-2105157

Ev:0312-4918566

emrekoyuncu@lycos.com

19.9.2003
Orkide Dirlik Hacettepe Ü Biyoloji Böl., Beytepe, Ankara 0312-2350470

orkidedirlik@hotmail.com

19.9.2003
Doç.Dr. Suha Yağcıoğlu Vefat etti İş: 0312 305 1494

Ev:0312-426 07 85

suha@hacettepe.edu.tr

14.4.2004
Doç. Dr. Barkın İlhan Necmettin Erbakan Üniversitesi 42060 Selçuklu / KONYA İş: 0312 305 1494 barkin@turk.net 14.4.2004
Doç. Dr. Tamer Zeren Celal Bayar Ü. Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Manisa İş: 0236 233 19 20

tzeren@bayar.edu.tr

22.09.2004
Doç. Dr. Birsen Aydemir Sakarya Ü, Biyofizik Anabilim Dalı, Sakarya İş: 0212-414 30 69

birsenay@yahoo.com

20.07.2006
Prof.Dr. Erol Ömer Atalay Pamukkale Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Denizli İş:0258-211 9027

Ev: 0258- 211 13 03

eatalay@pau.edu.tr

20.07.2006
Doç. Dr. Ayfer Atalay Pamukkale Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Denizli İş: 0258- 2962488

Ev: 0258- 211 13 03

aatalay@pau.edu.tr

20.07.2006
Arş.Gör. Dr. Sanem Arıkan Pamukkale Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Denizli İş 0258-2962574

Ev: 0258- 3610020

syildiz@pau.edu.tr

20.07.2006

 

Doç. Dr. Anzel Bahadır Düzce U Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Düzce İş: 0380 5421128-4148

anzelbahadir@düzce.edu.tr

Anzel78@hotmail.com

20.07.2006
Doç. Dr. Aylin Köseler Pamukkale Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Denizli İş. 0258- 2962574

Ev: 0258-213 87 66

akoseler@pau.edu.tr

20.07.2006
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akay

 

Emekli İş: 0232-3904398

ahmet.akay@ege.edu.tr

20.07.2006
Prof.Dr. Murat Özgören Dokuz Eylül Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, İzmir İş:0232-4124485

Faks:0232-4124489

murat.ozgoren@deu.edu.tr

25.10.2008
Prof. Dr. Adile Öniz Dokuz Eylül Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, İzmir İş: 0232-4124498

Faks: 0232-4124489

adile.oniz@deu.edu.tr

25.10.2008
Dr. Turan Onur Bayazıt İzmir İş: 0232 246 49 49 – 399 50 50

onur.bayazit@izmir.edu.tr

25.10.2008
Arş.Gör.Mehmet Zahit Tüysüz Gazi Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara Faks: 0312-2129023

mtuysuz@gazi.edu.tr

25.10.2008
Arş.Gör. Arın Tomruk Gazi Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara İş: 0312 2026941

Faks: 0312-2129023

arintomruk@gmail.com

25.10.2008
Ali Necati Gökmen Dokuz Eylül Ü Tıp Fak.., Anezteloyoloji ve Reamn. Anabilim Dalı, İzmir Faks: 0232-4122810

necati.gokmen@deu.edu.tr

25.10.2008
Dr.Sevgi Güneş   Faks: 0324 3412400

gunessevgi@yahoo.com

25.10.2008
Arş.Grv. Dr. Elçin Özgür Büyükatalay Gazi Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara İş: 0312-2024602

Faks: 0312-2129023

elcin.ozgur@gmail.com

25.10.2008
Doç.Dr. Nazmi Yaraş Akdeniz Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Antalya İş: 0242-2496907

Faks:0242-2274495

nazmiyaras@akdeniz.edu.tr

25.10.2008
Arş.Gör.Dr. Arzu Ay Başak Trakya Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Edirne İş: 0284-2357641-1555

arzuay78@yaho.com

arzuay@trakya.edu.tr

01.08.2008
Dr. Ömer Can Demirtaş Gaziantep Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Gaziantep ocdemirtas@hotmail.com

ocdemirtas@gantep.edu.tr

01.08.2008
Dr. Öğr. Ü. Fatma Ateş Alkan Beykent Üniversitesi,

Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,  İstanbul

İş: 444 1 997  (6025) 

fatmaalkan@beykent.edu.tr

01.08.2008
Figen Çiçek Çukurova Üniv. Tıp Fak. Biyofizik AD

 

figena77@hotmail.com 01.08.2008
Doç. Dr. Semir Özdemir Akdeniz Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Antalya İş: 0242-2496907

Faks:0424-2274482

osemir@akdeniz.edu.tr

01.08.2008
Doç Dr. Erdal Binboğa Ege Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,, İzmir erdal.binboga@ege.edu.tr 01.08.2008
Dr. Ayça Bilginoğlu Yıldırım Beyazıt Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara İş: 0312 3103010 / 337

abilgin@medicine.ankara.edu.tr

01.08.2008
Prof.Dr. Recep Avcı Montana State Univ. Physics Dept. EPS 264, Bozeman,MT 59717, USA İş: 01-406-9946164

Faks: 01-406-9946040

Ev: 01.406-5864483

avci@physics.montana.edu

01.08.2008
Doç. Dr. Veysi Akpolat Dicle Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Diyarbakır İş: 0412 2488001/4274

vakpolat@dicle.edu.tr

01.08.2008
M. Cihan YAVAŞ Dicle Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Diyarbakır mcihanyavas@gmail.com

öcyavas@dicle.edu.tr

01.08.2008
Prof.Dr. Bahar Güntekin  

Istanbul Medipol Üniversitesi

Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD

 

bguntekin@medipol.edu.tr

Tel:0090 212 4534836

01.08.2008
Prof.Dr. Erol Başar  

Vefat, 2017

İş: 0212 4984392

Faks: 0212-4984546

e.basar@iku.edu.tr

01.08.2008
Leyla Türker Şener İstanbul U İstanbul Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul İş: 0212-4142187

Faks: 0212-4142187

Ev: 0212-2366267

leylaturker@hotmail.com

01.08.2008
Dr. Nihal Öztürk Erboğa Akdeniz Ü Tıp Fak., Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Anabilim Dalı, Antalya İş: 0242 2496907

İş faks:0242 2274495

nozturk@akdeniz.edu.tr

 

01.08.2008
Prof.Dr. Murat Canpolat Akdeniz Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Antalya

 

canpolat@akdeniz.edu.tr 01.08.2008
Doç. Dr. Servet Kavak Muğla Sıtkı Koçman Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Muğla İş: (252) 211 48 05 – (252) 211 51 75 

servetkavak@mu.edu.tr

01.08.2008
Dr. Semire Uzun Mustafa Kemal Ü Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Hatay semireuzun1@yahoo.co.uk 01.08.2008
Bilge Güvenç Tuna Amsterdam U Akademik Medika Merkez, Biyomedikal Mühendislik Böl., Amsterdam  bilgeguv@gmail.com 01.08.2008
Prof.Dr. Kemal Güven Dicle Ü Fen Fak.,

Moleküler Biyoloji Böl.

Diyarbakır

kemalg21@gmail.com

kemalg@dicle.edu.tr

25.10.2008
Reyhan Gül Güven Dicle Ü Ziya Gökalp Eğitim Fak., Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Diyarbakır rgguven@dicle.edu.tr 25.10.2008
Dr. Meriç Arda Eşmekaya Gazi Ü  Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara İş: 0312 2026941

ardamerices@yahoo.com

mericarda@yahoo.com

23.02.2010
Prof. Dr. Yalçın Yetkin Yüzüncü Yıl Ü Tıp Fak., Fizyoloji Anabilim Dalı, Van yyetkin@yyu.edu.tr 23.02.2010
Dr. Kahraman Ateş GATA Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara İş: 0 312 3043645

kates@gata.edu.tr

23.02.2010
Nurhan Erbil Hacettepe Ü Tıp Fak., Biyofizik  Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara İş: 0312 3051494/16 nurhaner@hacettepe.edu.tr 23.02.2010
Dr. Banu Aydın Marmara Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Maltepe, İstanbul İş: 0216-3460585

Faks: 0216-3480585

Ev: 0216-4655166

banaydin@superonline.com

01.08.2008
Şerife Gökçe Zencirci Adnan Menderes Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Aydın İş: 0256-2128498/2103

Ev: 0256-2135606

gzencirci@adu.edu.tr

01.08.2008
Doç. Dr. Deniz Akpınar Muğla Sıtkı Koçman Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı, Muğla İş: (252) 211 51 91 
denizakpinar@mu.edu.tr
01.08.2008
Tuba Denkçeken Akdeniz Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı,

Arapsuyu Kampüsü, 07070, Antalya

İş: 0242 2496904

tudenk@hotmail.com

01.08.2008
Doç. Dr. İbrahim Kahraman Çukurova Ü Tıp Fak., Biyofizik Anabilim Dalı

Adana

İş: 0322 3386060/3472

ikahraman@cu.edu.tr

01.08.2008
Dr. Nural Pastacı İ.Ü. Tıp Fak. Çapa

Tıp Biyofizik Anabilim Dalı, istanbul

Merkez Mah. Oktay Cebeci Sok. No:26/5, Şişli, İstanbul

İş: 0212 414 3069

Ev: 0212 2460201

e-mail: nuralpastacı@yahoo.com

05.08.2011
Dr. Mehmet Turgut Adnan Menderes Ü Tıp Fak., Nöroşirürji AD. Aydın İş: 0256 4441256

Ev: 0256 2120146

e-mail: drmturgut@yahoo.com

 

 

05.08.2011

 

 

 

Dr. Hasan Hüseyin Otu İstanbul Bilgi Ü Santral Kampüsü, Biyomühendislik Böl. Eyüp, İstanbul İş: 0212 3117430

Ev: 0216 3846874

e-mail: otu@bidmc.harvard.edu

05.08.2011
Dr. Bahar Öztürk Kurt İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. BiyofizikAD. İstanbul İş: 0212 4143069

Ev: 212 6727290

bhroztrk@istanbul.edu.tr

05.08.2011
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Düzgün Ergün İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıp Fak. Biyofizik AD. İstanbul İş: 444 1 428 / 52056

dilekergun@aydin.edu.tr

05.08.2011
Dr. Halil İbrahim Özdemir Ege Ü Tıp Fak. Biyofizik /Radyoloji Anabilim Dalı,  İzmir İş: 0232 3902213

Ev: 0232 3373942

h.ibrahim.ozdemir@ege.edu.tr

15.09.2011
Murat Okatan Ankara Ü İstanbul Tıp Fak. Biyofizik AD., Ankara İş: 0312 5958153

Faks: 0312 3106370

Murat.Okatan@ankara.edu.tr

07.03.2012
Sabiha Tok İstanbul Ü İstanbul Tıp Fak. Biyofizik AD. İstanbul toks@istanbul.edu.tr 07.03.2012
Aycan Baş İstanbul Ü İstanbul Tıp Fak. Biyofizik AD. İstanbul aycan-bas@hotmail.com 07.03.2012
Dr. Celal Güven Adıyaman Ü Tıp Fak. Biyofizik AD. Adıyaman Ev:0212 5932727

cguven@yahoo.com

07.03.2012
Prof.Dr. Aysel Ağar Akdeniz Ü Tıp Fak. Fizyoloji AD, Antalya ayagar@akdeniz.edu.tr 21.06.2012
Prof.Dr. Mustafa Nazıroğlu Süleyman Demirel Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Isparta İş: 0246 2113708

Faks: 0246 2371165

mnaziroglu@ med.sdu.edu.tr

15.10.2012
Dr. Cihangir Uguz Süleyman Demirel Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Isparta İş: 0246 2113660

Faks: 0246 2371165

cihangiruguz@yahoo.com

15.10.2012
Doç. Dr. Ömer Çelik Süleyman Demirel Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Isparta İş: 0246 2113721

Faks: 0246 2371165

omercelik@sdu.edu.tr

15.10.2012
Cemil Özgül Süleyman Demirel Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Isparta İş: 0246 2113312

Ev: 0246 2113641

Faks: 0246 2371165

cmlozgl@gmail.com

15.10.2012
İshak Suat Övey Süleyman Demirel Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Isparta İş: 0246 2113722

Faks: 0246 2371165

suatovey0032@hotmail.com

15.10.2012
Mehmet Aykur Süleyman Demirel Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Isparta İş: 0246 2113335

Ev: 0246 2113718

Faks: 0246 2371165

mehmetaykur@gmail.com

15.10.2012
Bilal Çiğ Süleyman Demirel Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Isparta İş: 0246 2113629

Faks: 0246 2371165

bilalcig@gmail.com

15.10.2012
Dr. Engin Sağdilek Uludağ  Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Bursa İş: 0224 2954045

Faks: 0224 2940591

esagdilek@hotmail.com,

esagdilek@uludag.edu.tr

15.10.2012
Doç. Dr. İsmail Abidin Karadeniz Teknik Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Trabzon İş: 0462 3777799

Faks: 0462 3252277

ismailabidin@yahoo.com

15.10.2012
Doç. Dr. Selcen Abidin Karadeniz Teknik Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Trabzon İş: 0462 3777807

Faks: 0462 3252277

selcenaydin@yahoo.com

15.10.2012
Çağatay Han Türkseven Mersin Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Mersin cagatayhanturkseven1923@gmail.com 05.12.2012
Mehmet Cemal Kahya İzmir Katip Çelebi Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, İzmir mckahya@hotmail.com 05.12.2012
Fatma Özbebit Osmangazi Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Eskişehir ozbebitfatma@yahoo.com 05.12.2012
Dr. Fatma Söğüt Mersin Ü Sağlık Hizmetleri MYO

 

fatmasogut@gmail.com 05.12.2012
Dr. Bilge Özerman Edis İstanbul Ü Çapa Tıp Fak. Biyofizik AD., İstanbul İş :0212 4142000(34282)

ozerman@istanbul.edu.tr

05.12.2012
Sibel Deniz Marmara Ü Tıp Fak. Biyofizik AD., İstanbul sibeldeniz@ gmail.com 05.12.2012
Dr. Onur Öztürk İnönü Ü Tıp Fak. Biyofizik AD., Malatya onurphysics@gmail.com 05.12.2012
Dr. Öğr. Ü. Denizhan Karış İstinye Üniversitesi, Tıp Fak. Biyofizik AD.,  İstanbul denizhankar@yahoo.com 05.12.2012
Fulya Dal  İstanbul Ü Çapa Tıp Fak. Biyofizik AD., İstanbul fulyadal@hotmail.com 05.12.2012
Sezen Aydın İstanbul Ü Çapa Tıp Fak. Biyofizik AD., İstanbul szn.aydn@ hotmail.com 05.12.2012
Dr. Esma Nur Okatan Cumhuriyet Ü Tıp Fak. Biyofizik AD., Sivas zeydanli@ankara.edu.tr 05.12.2012
Ebru Hacıosmanoğlu İstanbul Ü İstanbul Tıp Fak. Biyofizik AD., İstanbul ebruhoglu@hotmail.com 05.12.2012
Bilge Eren Yamasan T. Ü Tıp Fak. Biyofizik AD., ???  

berenyamasan@hotmail.com

05.12.2012
Dr. Seçkin Tuncer NE Ü Meram Tıp Fak. Biyofizik AD., Konya  tuncerseckin@gmail.com 05.12.2012
Araş. Gör.Coşar Uzun Mersin Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Mersin cosaruzun@gmail.com 05.12.2012
Dr. Ayşegül Akar Ondokuz Mayıs Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Samsun İş: 0362 3121919/2670

Ev: 0362 3121919/2930

aysegul@omu.edu.tr

aysegulakar1969@yahoo.co.uk

15.12.2012
Dr. Serkan Gürgül Gaziosmanpaşa Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Tokat sgurgul@gmail.com 23.07.2013
Ergün Cem Köken Adnan Menderes Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Aydın İş: 0256 218 2000

eckoken@gmail.com

23.07.2013
Eylem Taşkın İstanbul Bilim Ü Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul İş: 0212 2136487

eylemtaskin@yahoo.com

28.04.2014
Dr. Aslı Aykaç Yakın Doğu Ü Tıp Fak., Lefkoşa, KKTC İş: 0392 6802050/3038

aykacasli@yahoo.com

28.04.2014
Doç. Dr. Yekbun Adıgüzel İstanbul Kemerburgaz Ü Mahmutbey Yerleşkesi, İstanbul İş: 0212 6040100/1427

yekbun.adigüzel@

kemerburgaz.edu.tr

28.04.2014
Doç. Dr. Serap Aydın Bahçeşehir Ü Biyomedikal Müh. Böl., İSTANBUL İş: 0212 3810854

drserapaydin@hotmail.com

27.07.2014
Ahmi Öz Süleyman Demirel Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Isparta İş: 0246 2113655

ahmioz@sdu.edu.tr

09.08.2014
Yener Yazğan Süleyman Demirel Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Isparta İş: 0246 2113641

yener8275@ hotmail.com

 

09.08.2014
Dr. Selma Korkutan Sütçü İmam  Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Kahramanmaraş

 

korkutansel@hotmail.com 20.08.2014

 

 

Güven Akçay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı guvenakcay@akdeniz.edu.tr 07.01 2015
Hasan Özdoğan Akdeniz Üniversitesi

Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

hasanozdogan@akdeniz.edu.tr 07.01 2015
Murat Cenk Çelen  Akdeniz Üniversitesi

Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

muratcenkcelen@akdeniz.edu.tr 07.01 2015
Yunus Emre Halis İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı yemrehalis@gmail.com 07.01 2015
Yasin Çelikok  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı yasincelikok@gmail.com 07.01 2015
Gülen Kılıçkaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı  

gulenkilickaya@gmail.com

07.01 2015
Gülşen Uz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı uz_gulsen@hotmail.com 07.01 2015
Dr. Gülgün Çakmak Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı İş: 03805412404-3991

gulguncakmak@yahoo.com

24.02.2015
Dr. Semra Tepe Çam Gazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

İş: 0312 8101500/1711

stepe06@gmail.com

17.03.2015
Yasin Gökçe Akdeniz Üniversitesi

Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

yasingokce@akdeniz.edu.tr

 

17.03.2015
Uğur Dalaman Akdeniz Üniversitesi

Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

ugurdalaman@akdeniz.edu.tr 17.03.2015
Bircan Dinç İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı dincbircan@gmail.com 07.12.2015
Erkin Özdemir Mersin  Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Mersin erkinozdemir33@hotmail.com 07.12.2015
Esra Pekoğlu Mersin  Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Mersin esrapekoglu@gmail.com 07.12.2015
Erkan Özbay Mersin  Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Mersin erkanozbay@gmail.com 07.12.2015
Süleyman Serdar Alkanlı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı alkanliserdar@gmail.com 07.12.2015
Araş. Gör. Yılmaz Demir Mersin  Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Mersin Yilmazdemir1903@gmail.com 07.12.2015
Dr. Erkan Tuncay Ankara Ü Tıp Fak. Biyofizik AD, Ankara Tel: 03125958137

etuncay@medicine.ankara.edu.tr

27.05.2016
Dr. Öğr. Ü. Enes Akyüz

 

Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fak., Biyofizik AD enesakyuz25@gmail.com 29.11.2016
Araş. Gör. Sevgi Koçyiğit Sevinç Dumluopnar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD sevgikocyigit07@gmail.com 29.11.2016
Esra Münire Cüce Aydoğmuş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD esracuce@gmail.com 29.11.2016
Araş. Gör. Olca Kılınç Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD olcakilinc@gmail.com 29.11.2016
Dr. Şule Öncül İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD suleoncul@hotmail.com 29.11.2016
Dr. Nurten Bahtiyar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik AD 0 212 414 30 00

Nurten.bahtiyar@istanbul.edu.tr

29.11.2016
Dr. Devrim Sarıbal  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik AD devrimsaribal@gmail.com 29.11.2016
Dr Fazile Cantürk Tan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD fcanturk@hotmail.com 09.12.2016
Dr. Zeynep Aslıhan Durer Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD Zeynep.durer@acibadem.edu.tr 24.04.2017
Dr. Evren Kılınç Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD evrenklnc@gmail.com 24.04.2017
Doç. Dr. Serdar Durdağı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD +90-216-579-8217

serdar.durdagi@med.bau.edu.tr

 

24.04.2017
Araş. Gör. Fatih Şentürk

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD senturkfatih52@gmail.com

 

03.07.2017
Araş. Gör. Duygu Tarhan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik AD duygu.tarhan@istanbul.edu.tr 12.09.2017
Araş. Gör. Dr. Yusuf Olgar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD yolgar@ankara.edu.tr

 

03.05.2018
Araş. Gör. Sinan Değirmenci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD snndegirmenci@gmail.com 03.05.2018
Araş. Gör. Dr. Ayşegül Durak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD atoy@ankara.edu.tr 03.05.2018