Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Ünlü Biyofizikçiler

Çalışmalarıyla ün kazanmış biyofizikçiler hakkında genel bilgiler içerir