Misyon & Vizyon

MİSYON

Ülkemizde biyofiziğin doğru algılanmasını ve gelişimini sağlamak, biyofiziğe özgün yeni teşhis araçları ve analizler geliştirerek sağlık alanında tanı ya da tedaviye yönelik çalışmalara destek vermek, bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üreten Biyofizik mensuplarının kendilerini geliştirebilecekleri bilimsel ortamlar ve olanaklar yaratmak, akademik ve sosyal anlamda da birlikteliği sağlamak, Tıp’ta biyofizik eğitiminin standardizasyonu yönünde girişimlerde bulunmak, biyofizikte yüksek lisans ve doktora koşulları ile biyofizikçi olmanın asgari koşullarını belirlemek.

VİZYON

Biyofizik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, özgün düşünceyi yücelterek, ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapan, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinde temsil eden, mensubu olmakla gurur duyulan ve  tüm üyelerimizin kendini ait hissettiği  bir bilimsel dernek olmak.