Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Kitaplar

BİYOFİZİK – Yöntemler Biyolojik Etkiler Önlemler / Prof. Dr. Hamza Esen, Prof. Dr. Ferhan Esen

Önsöz İnsanoğlunun, cerrahi bir girişimde bulunmaksızın iç organlarını inceleyebilme hayali, geçen yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlanan bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, pozitron salma tomografisi ve ultrasonografi gibi çeşitli yöntemler sayesinde gerçekleşmiştir. Fizikçiler tarafından temel ilkeleri çok daha önce ortaya konulan bu yöntemlerin bazılarının medikal alanda da etkin bir biçimde uygulanabilmesi bilgisayarlardaki gelişmeyi beklemiştir. Herbiri kendine özgü bir enerjiyi kullanan bu tanısal yöntemlerin insanlar üzerinde zararlı etkilerinin olabileceği de yadsınamaz bir gerçektir. Günümüzde, teknolojiye paralel olarak gelişmelerini sürdüren ve sürekli yenileri ortaya konan bu yöntemlerin zararlı biyolojik etkilerini bilmek ve çeşitli önlemler alarak kullanmak gerekir.