Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Görüntüleme Yöntemleri (Konfokal Mikroskop, Hücre boyama, MRI, CT, vb)

Bu alanlar, ilgili disiplinlerdeki araştırmacıların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.