Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Dolaşım Sistem Biyofiziği

Bu alanlar, ilgili disiplinlerdeki araştırmacıların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.