Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

ÇALIŞMA GRUPLARI

Biyofizikte Yapay Zekâ

Bu alanlar, ilgili disiplinlerdeki araştırmacıların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.