Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Biyofiziksel Bakış Açısıyla Nadir Hastalıklar

Bu alanlar, ilgili disiplinlerdeki araştırmacıların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.