Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Bildiri Gönderim Kuralları

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

 Genel Bilgiler

 1. Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere başvurusu yapılan bildirilerin sözel veya poster sunumu olmasına Bilim Kurulu karar verir.
 2. Toplantılarda sunulan sözel ve poster bildirileri arasında ödül verilecek çalışmalar Türk Biyofizik Derneği (TBD) Kongre Düzenleme Yönergesi’ne göre Bilim Kurulu tarafından seçilir.

 Bildiri Gönderme Koşulları

 1. Bildirilerin TBD’nin resmi web adresi üzerinden ve bildirilen son gönderim tarihine kadar gönderilmelidir.
 2. Bildiri başvurusu yapan ve bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır.
 3. Bir yazar en çok iki bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise sunmadan eş yazar olarak yer alabilir.
 4. Yazarlar bildirilerinin “sözel” ve/veya “poster” olması yönünde tercih yapabilirler, ancak Bilim Kurulu sunum şekillerini değiştirme hakkına sahiptir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

1- Bildiri özeti için bir konu kategorisi seçilmelidir.

Konu Kategorileri:

 • Moleküler ve Hücresel Biyofizik
 • Biyomekanik
 • Biyoenerjetik
 • Biyoelektromagnetik
 • Biyolojik Sinyal İşleme
 • Elektrobiyofizik ve Biyopotansiyeller
 • Spektroskopi
 • Nörobiyoloji
 • Görüntüleme Teknikleri
 • Klinik Biyofizik
 • Teorik Biyofizik ve Modelleme
 • Radyasyon Biyofiziği
 • Biyofizik Eğitimi
 • Diğer

2. Bildiri özeti (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç)  300 kelimeyi geçmemelidir.

3. Özetler, Türkçe yazım kurallarına özen gösterilerek gönderilmelidir. Uluslararası işbirliği ile düzenlenen kongrelerde ve/veya kongre özetlerinin uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yayınlanması durumunda Türkçe özete ek İngilizce özet de olmalıdır.

4. Özet; yapılandırılmış olmalı giriş ve amaç, yöntemler, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı ve hedefleri, test edilen hipotezi veya problem tanımlanmalıdır.

Yöntemler: Yöntem(ler) ve denekler kullanılan çalışma ortamı tanımlanarak açıklanmalı, tedavi ve girişimler ile istatistiksel analiz belirtilmelidir.

Bulgular: Olabildiğince açık bir dille yazılmalı ve istatistiksel sonuçları mutlak içermelidir.

Sonuç: Veriler ve çalışmanın temel sonucu net bir şekilde belirtilmeli ve bu sonuçların önemi vurgulanmalıdır.

5. Anahtar kelimeler 3 maksimum 5’i aşmamalıdırlar.

6. Referanslar bildirinin son kısmına liste şeklinde verilmelidir. Referans içerdiği paragrafta parentez içinde belirtilmelidir.

 Bilim Kurulu’nun yazarlara geri bildirim vermesi ve bildirilerin reddine karar verme ölçütleri:

Bilim Kurulu bildirinin aynen kabulüne, değiştirilerek kabulüne veya reddine karar verebilir ve bu kararlara ait gerekçeleri bildiri sahipleriyle paylaşır. Bilim Kurulu aşağıdaki durumlardan en az biri söz konusu olduğunda bildirinin reddine karar verir:

Deneylerin ‘’Hayvan Etik Kurulu’’  uyarınca yapılmadığı açık olarak ortaya konulduğunda,

 İnsan çalışmasında ‘’Helsinki Bildirgesi’ne” uygun ölçütlerde etik belgesi alınmaması durumunun saptanmasında,

Bildiri önceden yayımlanmış veri ve sonuçları içerdiğinde,

 Bildirinin verileri çok az veya çok yetersiz olduğunda.

Sözel bildiriler için dikkat edilmesi gereken kurallar

Sunum saatinizde kongre alanında olunuz.

Sunumlar, 10 dakika sunum ve 5 dakika soru-cevap olmak üzere en fazla 15 dakika süre ile sınırlandırılmıştır.

Sunumlar Microsoft PowerPoint formatında hazırlanmalıdır.

Slaytlar ve/veya İngilizce-Türkçe, sunumlar tercihen ve/veya İngilizce -Türkçe olmalıdır.

Sunumunuzu planladığınız saatten en az 2 sunum öncesinde teknik ekibe teslim edilmelidir.

 Poster bildiriler için dikkat edilmesi gereken kurallar

-Posterlerinizi 70×100 cm ebatlarında hazırlayınız.

-Posterinize dahil edilmesi önerilen kısımlar: başlık, yazarların adları, yazarların üniversite, fakülte ve bölüm bilgileri giriş, yöntem, sonuç, referans ve teşekkür .

-Poster oturumunuz sırasında posterinizin başında bulunmalısınız. Sunumu yapılmayan posterler özet kitabından çıkarılacaktır.