Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

UÇEP 2026.Duyuru no: 2024/15 (16. 04. 2024)

Sayın Dernek Üyelerimiz,

Derneğimize, aşağıda belirtilen bilgiler doğrultusunda,UÇEP 2026 için çalışma yapma talebi iletildi.

Sayın Biyofizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Işıl Albeniz,
Tıp Dekanları Konseyi olarak Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) 2026 için
çalışmalarımız başlamıştır.
Bilindiği gibi ülkemizde eğitim veren yaklaşık 120 tıp fakültesinin eğitim programında içerik
açısından (konu başlığı, ders saati gibi) önemli farklılıklar olabilmektedir. UÇEP çalışmaları bu
farklılıkları en aza indirmek ve eğitimde belirli bir standartı sağlamak açısından son derece
önemli bir rehberdir. Hazırlığına yeni başlanan UÇEP-2026 da, Temel Bilimler için bir UÇEP
oluşturulması planlanmaktadır.
Bu amaçla tüm temel bilimlere ait anabilim dalları derneklerinden bir çalışma yapmalarının
istenmesi planlanmış ve tıp eğitimi programında, ilgili anabilim dalına ait anlatılması gereken
ders başlıklarının, her bir başlık için yaklaşık kaç saatlik derse gereksinim olduğunun, yine ilgili
konunun öğrenilmesi için gereken pratik uygulama başlığı ve saatinin belirlenmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Dernekler tarafından yapılacak olan bu çalışmalar daha sonra UÇEP-2026 çalışma grubu
tarafından da değerlendirilecek ve UÇEP-2026 da Temel Bilimler için UÇEP bölümünün yer
almasına çalışılacaktır.

Bu bilgiler ışıında; anabilim dalınıza ait ders içeriklerinin ve öğrenim düzeyinin linkte yer alan tabloya işlenerek 1 Haziran  2024 tarihine kadar ialbeniz@istanbul.edu.tr adresine gönderilmesi konusunda gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

TBD Yönetim Kurulu adına,

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof.Dr.IŞIL ALBENİZ