Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Çalışma Grupları.Duyuru no:2024/11

Sayın Biyofizik Dernek Üyeleri,

Derneğimiz, biyofizik alanında bilimsel gelişmeleri takip etmek, araştırmaları teşvik etmek ve bilgi ile tecrübeleri paylaşarak birlikte büyüme amacı taşımaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, üyelerimizin birbirlerine destek olduğu, fikirlerin tartışıldığı ve yeni projelerin hayata geçirildiği bir ortam oluşturmayı hedeflemekteyiz. Hepimiz, biyofizik alanında faaliyet gösteren bilim insanları, araştırmacılar ve akademisyenler olarak, ortak bir tutkuyu paylaşmaktayız. Bu nedenle, üyelerimizi ortak ilgi alanları doğrultusunda bir araya getirerek etkin bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla “çalışma grupları” oluşturulmuştur. Çalışma grupları, alanında uzmanlaşmış rehber üyelerimizle ilgili alanlara ilgi duyan üyelerimizin bir araya gelerek proje(ler), araştırma(lar) ve çalıştay(lar) hazırlamalarını sağlamayı amaçlar.

Google sheet olarak oluşturulmuş listeden katılmak istediğiniz çalışma grubunu/gruplarını bularak listede istenen bilgileri doldurmanız çalışma grubuna katılmanız için yeterli olacaktır. Çalışma grupları için oluşturulan Google sheet ‘e aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IdIRovXzIre0pJVjbp9DJ7xHLlhjy2BVfJVaVuH6sM/edit?usp=sharing

Ayrıca, çalışma gruplarına ilişkin önerileriniz doğrultusunda ilavelerinizi yapabilmeniz amacıyla, Google sheetin en son sayfasına “Önerilen Yeni Çalışma Grupları” başlığı altında bir sayfa eklenmiştir. Bu sayfada, yeni çalışma gruplarına dair önerilerinizi paylaşabilirsiniz.

Rehber nitelikli üyelerimizin çalışma gruplarında yer alması, çalışma gruplarının amacına ulaşılmasında, genç üyelerimize liderlik ve destek sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, Türk Biyofizik Derneği olarak hepimizin ortak amacına ulaşmasında da kritik bir rol oynamaktadır.

Çalışma gruplarının detayları ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgiye, çalışma gruplarının üyelerinin belirlenmesinin ardından derneğimizin resmi internet sitesinden (https://turkbiyofizikdernegi.org/) ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

TBD YK adına,Genel Sekreter

Prof. Dr. Aslı AYKAÇ