Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Ege Tıp Dergisi Özel Sayı.Duyuru no:2024/9

Değerli Türk Biyofizik Derneği Üyeleri,

5.Uluslararası / 34. Ulusal Biyofizik Kongresi, 6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Bu kongre kapsamında sunulan sözlü ve poster araştırma çalışmaları için Ege Tıp Dergisi tarafından özel bir sayı yayımlanma onayı alınmıştır. Ege Tıp Dergisi Özel Sayısı’na yüklenen makaleler, çift kör hakemlik sürecinden geçtikten sonra ücretsiz olarak yayımlanacaktır.Sizden araştırma makalenizi dergiye göndermek isteyen katılımcılarımız için aşağıdaki bilgilere dikkat etmenizi rica ediyoruz:

Makale Gönderimine Son Tarih: 30 Nisan 2024

Dergi Linki: http://egetipdergisi.com.tr/tr/

Yazım Kuralları: http://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/writing-rules

Dergi Özel Sayı Bilgileri: Ege Tıp Dergisi, Özel sayı: Cilt 63, Sayı 1 (5. Uluslararası/34. Ulusal Biyofizik Kongresi)

Yayın Türü: Araştırma Makalesi

Birincil Dil: İngilizce *En az 3 anahtar kelime ve en az 3 konu seçimi yapmanız gerekmektedir.

Konular: “Sağlık Bilimleri” ve “Biyomedikal ve Klinik Bilimler” ana başlıkları altında bulunan konular şunlardır:

1.      Sağlık Hizmetleri ve Sistemleri (Diğer)

2.      Klinik Tıp Bilimleri (Diğer)

3.      Kanser Hücre Biyolojisi

4.      Tıbbi Biyoteknoloji (Diğer)

5.      İnsan Biyofiziği

Anahtar Kelimeler:

1.      Biyofizik

2.      Biyoenformatik

3.      Biyomekanik

4.      Biyopotansiyeller

5.      Biyoistatistik

6.      Görüntüleme

7.      Nörobiyofizik

8.      Radyasyon

9.      Spektroskopi

10.  Yapı

Saygılarımızla,

TBD Yönetim Kurulu adına

Genel Sekreter

Prof. Dr. Aslı AYKAÇ