Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Duyuru no:2023/12(21.12.2023)

Türk Biyofizik Derneğinin Sayın Üyeleri,
Yıl: 29 Sayı:1 ARALIK 2023 bültenimiz ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Dr.Öğretim Üyesi Süleyman Üçüncüoğlu
Türk Biyofizik Derneği
Genel Sekreteri

Bülten-Aralık-21.12.2023