Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Duyuru no:2023/2(11.10.2023)

Değerli Türk Biyofizik Derneği üyeleri. 17. Olağan kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu, derneğimizin websitesinde yayınlanmıştır. Saygılarımızla
Türk biyofizik derneği genel sekreteri
Süleyman Üçüncüoğlu